روح بغض کرده

چه کسی میداند که عزای بودن و نداشتن را باید سیاه پوشید یا سپید؟

نویسنده :مجتبی
تاریخ: چهارشنبه بیستم مرداد ۱۳۸۹ ساعت: 11:11
 
 
 

بیا با من مدارا کن که من مجنونم و مستم

اگر از عاشقی پرسی بدان دلتنگ آن هستم

بیا با من مدارا کن که من غمگین و دل خستم

اگر از درد من پرسی بدان لب را فرو بستم

بیا از غم شکایت کن که من هم درد تو هستم

اگر از همدلی پرسی بدان نازک دلی خستم

بیا از غم حکایت کن که من محتاج آن هستم

اگر از زخم دل پرسی بدان مرحم بر آن بستم

مجنونم و مستم

به پای تو نشستم

 آخر ز بدی هات بیچاره شکستم

برو راه وفا آموز که من بار سفر بستم

اگر از مقصدم پرسی بدان راه رها جستم

برو عشق را از خدا آموز که من دل را بر او بستم

اگر از عاقبت پرسی بدان از دام تو جستم

مجنونم و مستم

 به پای تو نشستم

آخر ز بدی هات بیچاره شکستم

مجنونم و دستم

به دامان تو بستم

هشیار شدم آخر از دام تو جستم

مجنونم و مستم

  عاشقم و خسته ام
دانلود رایگان


درباره من
چه کسی می داند
که عزای بودن و نداشتن را
سیاه باید پوشید یا سپید ؟

چه کسی می داند
که او بودن مرا نمی خواهد
یا نمی گذارند که بخواهد ؟
چه کسی می داند
من با این درد که نمی کُشد
اما دیوانه ام می کند چه کار کنم ؟


چه کسی می داند ....؟!!!

.
.
.

من که هیچ نمی دانم
هیچ
هیچ
هیچ

.
.
.

هیچ
ابزارک های وبلاگ